10% OF ALL RINGS

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list K - K

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 16.9*11.8*6.98

  Carat 10.02

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2175007942

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 14*10.27*6.3

  Carat 8.02

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1216651846

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.6*9.4*5.94

  Carat 5.02

  Color K

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2388035764

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.8*12.92*8.22

  Carat 8.48

  Color K

  Clarity I1

  Cut Very Good

  Fluorescent Very Stron

  GIA Report 2185242438

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 10.35*8.09*5.88

  Carat 5.02

  Color K

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 6204911846

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 11.1*8.7*5.73

  Carat 5.05

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1216452341

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 9.74*9.33*6.9

  Carat 5.02

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6203810373

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 9.7*7.63*5.53

  Carat 4.01

  Color K

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2221002853

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 9.77*7.65*5.33

  Carat 4.01

  Color K

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 5211909398

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 8.53*8.42*5.87

  Carat 4.02

  Color K

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1182608249

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.71*9.78*6

  Carat 3.5

  Color K

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2376947420

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.93*9.05*5.79

  Carat 3.01

  Color K

  Clarity SI2

  Cut Very Good

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6405550574

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 9.37*6.83*4.77

  Carat 3.01

  Color K

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2387256985

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.74*8.8*5.48

  Carat 2.62

  Color K

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2384938957

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 8.95*6.97*5.06

  Carat 3.01

  Color K

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 6214618618

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 16.9*11.8*6.98

  Carat 10.02

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2175007942

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 14*10.27*6.3

  Carat 8.02

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1216651846

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.6*9.4*5.94

  Carat 5.02

  Color K

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2388035764

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.8*12.92*8.22

  Carat 8.48

  Color K

  Clarity I1

  Cut Very Good

  Fluorescent Very Stron

  GIA Report 2185242438

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 10.35*8.09*5.88

  Carat 5.02

  Color K

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 6204911846

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 11.1*8.7*5.73

  Carat 5.05

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1216452341

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 9.74*9.33*6.9

  Carat 5.02

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6203810373

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 9.7*7.63*5.53

  Carat 4.01

  Color K

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2221002853

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 9.77*7.65*5.33

  Carat 4.01

  Color K

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 5211909398

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 8.53*8.42*5.87

  Carat 4.02

  Color K

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1182608249

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.71*9.78*6

  Carat 3.5

  Color K

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2376947420

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.93*9.05*5.79

  Carat 3.01

  Color K

  Clarity SI2

  Cut Very Good

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6405550574

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 9.37*6.83*4.77

  Carat 3.01

  Color K

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2387256985

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.74*8.8*5.48

  Carat 2.62

  Color K

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2384938957

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 8.95*6.97*5.06

  Carat 3.01

  Color K

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 6214618618Contact

x