GIẢM 10% TẤT CẢ CÁC VỎ NHẪN

Kim cương thiên nhiên GIA giá từ 200 triệu đến 1 tỷ

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo giá từ 200 triệu đến 1 tỷ dành

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list 200.000.000 vnđ - 1.000.000.000 vnđ

Diamond

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 8.53*8.42*5.87

  Carat 4.02

  Color K

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1182608249

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 11.11*6.97*4.45

  Carat 2.01

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1357068612

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 11.07*6.86*4.4

  Carat 2.01

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6382405867

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 8.05*7.71*5.6

  Carat 3.01

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5211472751

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 12.25*7.76*4.81

  Carat 2.7

  Color I

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1192579970

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.71*9.78*6

  Carat 3.5

  Color K

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2376947420

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 7.51*8.83*5.26

  Carat 2.08

  Color E

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2386790684

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 8.08*9.82*6.18

  Carat 3.01

  Color I

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1403154346

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 7.91*9.73*6.19

  Carat 3.01

  Color H

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2223041743

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 8.52*7.13*5.25

  Carat 3.02

  Color F

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 5211469512

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 12.23*7.97*5.03

  Carat 3

  Color I

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2396344105

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.36*8.46*5.45

  Carat 2.5

  Color H

  Clarity VS1

  Cut Very Good

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5221048260

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.93*7.98*4.87

  Carat 1.9

  Color F

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215879560

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 7.49*7.35*5.36

  Carat 2.5

  Color D

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 3225751707

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 7.91*8.74*5.19

  Carat 2.07

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6401665165

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 8.53*8.42*5.87

  Carat 4.02

  Color K

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1182608249

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 11.11*6.97*4.45

  Carat 2.01

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1357068612

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 11.07*6.86*4.4

  Carat 2.01

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6382405867

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 8.05*7.71*5.6

  Carat 3.01

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5211472751

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 12.25*7.76*4.81

  Carat 2.7

  Color I

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1192579970

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.71*9.78*6

  Carat 3.5

  Color K

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2376947420

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 7.51*8.83*5.26

  Carat 2.08

  Color E

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2386790684

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 8.08*9.82*6.18

  Carat 3.01

  Color I

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1403154346

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 7.91*9.73*6.19

  Carat 3.01

  Color H

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2223041743

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 8.52*7.13*5.25

  Carat 3.02

  Color F

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 5211469512

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 12.23*7.97*5.03

  Carat 3

  Color I

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2396344105

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.36*8.46*5.45

  Carat 2.5

  Color H

  Clarity VS1

  Cut Very Good

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5221048260

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.93*7.98*4.87

  Carat 1.9

  Color F

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215879560

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 7.49*7.35*5.36

  Carat 2.5

  Color D

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 3225751707

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 7.91*8.74*5.19

  Carat 2.07

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6401665165Liên hệ

x