GIẢM 10% TẤT CẢ VỎ NHẪN

Kim cương thiên nhiên GIA

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo dành riêng cho bạn!

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Pear

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 17.33*10.29*6.24

  Carat 7.03

  Color D

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5211205034

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.9*10.06*6.11

  Carat 5.88

  Color E

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5212675862

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 14.81*9.21*5.96

  Carat 5.01

  Color D

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2211700184

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.36*9.43*5.91

  Carat 5.01

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6213411763

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.55*10.53*6.08

  Carat 5.83

  Color E

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6214086698

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 16.84*10.8*6.37

  Carat 7.5

  Color G

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 5192370684

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 19.17*12.2*6.7

  Carat 10.01

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5182612615

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.61*9.53*5.62

  Carat 5.01

  Color F

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1355324890

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 17.86*11.8*7

  Carat 9

  Color I

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 1367280353

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 14.21*8.83*5.13

  Carat 4.14

  Color D

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6203084252

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.64*9.77*5.39

  Carat 5.01

  Color G

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 11949606

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 16*10.59*6.94

  Carat 7.05

  Color H

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 5201892240

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.16*9.63*6.13

  Carat 5.43

  Color H

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 1142600984

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 17.48*11.12*6.75

  Carat 8.02

  Color J

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2165660287

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 14.98*9.34*5.91

  Carat 5.05

  Color H

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 16838666

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 17.33*10.29*6.24

  Carat 7.03

  Color D

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5211205034

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.9*10.06*6.11

  Carat 5.88

  Color E

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5212675862

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 14.81*9.21*5.96

  Carat 5.01

  Color D

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2211700184

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.36*9.43*5.91

  Carat 5.01

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6213411763

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.55*10.53*6.08

  Carat 5.83

  Color E

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6214086698

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 16.84*10.8*6.37

  Carat 7.5

  Color G

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 5192370684

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 19.17*12.2*6.7

  Carat 10.01

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5182612615

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.61*9.53*5.62

  Carat 5.01

  Color F

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1355324890

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 17.86*11.8*7

  Carat 9

  Color I

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 1367280353

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 14.21*8.83*5.13

  Carat 4.14

  Color D

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6203084252

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.64*9.77*5.39

  Carat 5.01

  Color G

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 11949606

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 16*10.59*6.94

  Carat 7.05

  Color H

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 5201892240

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.16*9.63*6.13

  Carat 5.43

  Color H

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 1142600984

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 17.48*11.12*6.75

  Carat 8.02

  Color J

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2165660287

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 14.98*9.34*5.91

  Carat 5.05

  Color H

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 16838666

Giao hàng
miễn phí toàn quốc

Liên hệ

x

Giao hàng miễn phí