Nắm tay anh khi hoàng hôn xuống - Giảm 2 triệu đồng cho nhẫn cầu hôn(*)

Kim cương thiên nhiên GIA dưới 30 triệu

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo dưới 30 triệu dành riêng cho bạn!

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list 1.000.000 vnđ - 30.000.000 vnđ

Diamond

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.92*4.95*3.02

  Carat 0.46

  Color I

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1399326553

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.09*5.13*3.16

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6422042182

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.88*4.97*3.2

  Carat 0.5

  Color J

  Clarity VVS2

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 6411772643

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.8*4.88*3.19

  Carat 0.5

  Color J

  Clarity VS2

  Cut Good

  Fluorescent None

  GIA Report 1429229393

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.77*4.79*3.07

  Carat 0.45

  Color D

  Clarity SI1

  Cut Very Good

  Fluorescent Strong

  GIA Report 6405808080

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.92*4.98*3.21

  Carat 0.5

  Color J

  Clarity SI1

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 7401633052

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.92*4.99*3.19

  Carat 0.5

  Color J

  Clarity VS1

  Cut Very Good

  Fluorescent Medium

  GIA Report 1429142596

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.02*5.08*3.18

  Carat 0.5

  Color H

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2414723002

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.03*5.07*3.2

  Carat 0.5

  Color K

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 7391698128

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.92*4.99*3.18

  Carat 0.5

  Color K

  Clarity VVS1

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 7421584194

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.92*4.96*3.16

  Carat 0.5

  Color K

  Clarity VVS1

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 2427584010

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.71*4.73*2.93

  Carat 0.4

  Color H

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7381670161

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.57*4.6*2.98

  Carat 0.4

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 2416813043

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.57*4.62*2.96

  Carat 0.4

  Color F

  Clarity VVS2

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 7423588480

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.62*4.65*2.95

  Carat 0.4

  Color E

  Clarity VS1

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 1427586736

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.92*4.95*3.02

  Carat 0.46

  Color I

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1399326553

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.09*5.13*3.16

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6422042182

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.88*4.97*3.2

  Carat 0.5

  Color J

  Clarity VVS2

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 6411772643

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.8*4.88*3.19

  Carat 0.5

  Color J

  Clarity VS2

  Cut Good

  Fluorescent None

  GIA Report 1429229393

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.77*4.79*3.07

  Carat 0.45

  Color D

  Clarity SI1

  Cut Very Good

  Fluorescent Strong

  GIA Report 6405808080

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.92*4.98*3.21

  Carat 0.5

  Color J

  Clarity SI1

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 7401633052

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.92*4.99*3.19

  Carat 0.5

  Color J

  Clarity VS1

  Cut Very Good

  Fluorescent Medium

  GIA Report 1429142596

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.02*5.08*3.18

  Carat 0.5

  Color H

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2414723002

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.03*5.07*3.2

  Carat 0.5

  Color K

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 7391698128

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.92*4.99*3.18

  Carat 0.5

  Color K

  Clarity VVS1

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 7421584194

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.92*4.96*3.16

  Carat 0.5

  Color K

  Clarity VVS1

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 2427584010

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.71*4.73*2.93

  Carat 0.4

  Color H

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7381670161

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.57*4.6*2.98

  Carat 0.4

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 2416813043

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.57*4.62*2.96

  Carat 0.4

  Color F

  Clarity VVS2

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 7423588480

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.62*4.65*2.95

  Carat 0.4

  Color E

  Clarity VS1

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 1427586736Liên hệ

x