Khuyến mãi nhẫn cầu hôn tháng 9 - Giảm 10% cho nhẫn cầu hôn kim cương (*)

Kim cương thiên nhiên GIA dưới 30 triệu

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo dưới 30 triệu dành riêng cho bạn!

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list 1.000.000 vnđ - 30.000.000 vnđ

Diamond

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.09*5.13*3.16

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6422042182

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.88*4.97*3.2

  Carat 0.5

  Color J

  Clarity VVS2

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 6411772643

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.8*4.88*3.19

  Carat 0.5

  Color J

  Clarity VS2

  Cut Good

  Fluorescent None

  GIA Report 1429229393

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.03*5.07*3.2

  Carat 0.5

  Color K

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 7391698128

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 4.87*3.54*2.42

  Carat 0.41

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2414363819

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.07*5.15*3.05

  Carat 0.5

  Color I

  Clarity VS2

  Cut Very Good

  Fluorescent Strong

  GIA Report 7416488437

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 6.45*4.27*2.45

  Carat 0.4

  Color F

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5221203617

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 4.37*4.35*3.01

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5426457855

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.85*4.9*3.21

  Carat 0.5

  Color J

  Clarity VVS1

  Cut Good

  Fluorescent None

  GIA Report 1409345344

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.87*4.9*3.23

  Carat 0.5

  Color J

  Clarity VVS1

  Cut Good

  Fluorescent None

  GIA Report 1393350447

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.08*5.1*3.18

  Carat 0.5

  Color H

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6422521939

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.04*5.07*3.16

  Carat 0.5

  Color H

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5403858251

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.04*5.08*3.15

  Carat 0.5

  Color K

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2426622044

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.9*4.96*3.2

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity SI2

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 3425146938

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.03*5.09*3.19

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6401314919

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.09*5.13*3.16

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6422042182

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.88*4.97*3.2

  Carat 0.5

  Color J

  Clarity VVS2

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 6411772643

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.8*4.88*3.19

  Carat 0.5

  Color J

  Clarity VS2

  Cut Good

  Fluorescent None

  GIA Report 1429229393

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.03*5.07*3.2

  Carat 0.5

  Color K

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 7391698128

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 4.87*3.54*2.42

  Carat 0.41

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2414363819

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.07*5.15*3.05

  Carat 0.5

  Color I

  Clarity VS2

  Cut Very Good

  Fluorescent Strong

  GIA Report 7416488437

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 6.45*4.27*2.45

  Carat 0.4

  Color F

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5221203617

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 4.37*4.35*3.01

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5426457855

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.85*4.9*3.21

  Carat 0.5

  Color J

  Clarity VVS1

  Cut Good

  Fluorescent None

  GIA Report 1409345344

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.87*4.9*3.23

  Carat 0.5

  Color J

  Clarity VVS1

  Cut Good

  Fluorescent None

  GIA Report 1393350447

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.08*5.1*3.18

  Carat 0.5

  Color H

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6422521939

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.04*5.07*3.16

  Carat 0.5

  Color H

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5403858251

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.04*5.08*3.15

  Carat 0.5

  Color K

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2426622044

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.9*4.96*3.2

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity SI2

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 3425146938

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.03*5.09*3.19

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6401314919Liên hệ

x