GIẢM 10% TẤT CẢ VỎ NHẪN

Kim cương thiên nhiên GIA

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo dành riêng cho bạn!

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Radiant

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 15.79*12.84*60.1

  Carat 12.4

  Color G

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5151844491

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 12.51*12.01*7.55

  Carat 9.05

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1132498427

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 11.67*9.52*6.81

  Carat 7.01

  Color H

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5222048982

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 12.02*9.87*6.8

  Carat 7.01

  Color I

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 1216781264

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 14*10.27*6.3

  Carat 8.02

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1216651846

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 10.23*9.05*6.33

  Carat 5.02

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2195080812

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 11.79*8.5*6.21

  Carat 6.01

  Color I

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6213782293

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 9.26*8.45*5.89

  Carat 4.01

  Color F

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2151858288

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 10.57*8.48*5.89

  Carat 5.03

  Color H

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5211563158

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 9.73*8.69*5.77

  Carat 4.41

  Color H

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1152339202

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 9.83*8.06*5.77

  Carat 4.02

  Color D

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5201148015

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 9.83*8.06*5.77

  Carat 4.02

  Color F

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 52011480

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 9.83*8.06*5.77

  Carat 4.02

  Color E

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 520114801

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 8.76*8.72*6.07

  Carat 4.01

  Color H

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5131112775

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 8.22*8.05*5.59

  Carat 3.02

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 7401821182

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 15.79*12.84*60.1

  Carat 12.4

  Color G

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5151844491

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 12.51*12.01*7.55

  Carat 9.05

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1132498427

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 11.67*9.52*6.81

  Carat 7.01

  Color H

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5222048982

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 12.02*9.87*6.8

  Carat 7.01

  Color I

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 1216781264

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 14*10.27*6.3

  Carat 8.02

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1216651846

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 10.23*9.05*6.33

  Carat 5.02

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2195080812

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 11.79*8.5*6.21

  Carat 6.01

  Color I

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6213782293

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 9.26*8.45*5.89

  Carat 4.01

  Color F

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2151858288

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 10.57*8.48*5.89

  Carat 5.03

  Color H

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5211563158

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 9.73*8.69*5.77

  Carat 4.41

  Color H

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1152339202

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 9.83*8.06*5.77

  Carat 4.02

  Color D

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5201148015

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 9.83*8.06*5.77

  Carat 4.02

  Color F

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 52011480

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 9.83*8.06*5.77

  Carat 4.02

  Color E

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 520114801

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 8.76*8.72*6.07

  Carat 4.01

  Color H

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5131112775

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 8.22*8.05*5.59

  Carat 3.02

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 7401821182

Giao hàng
miễn phí toàn quốc

Liên hệ

x

Giao hàng miễn phí