Khuyến mãi nhẫn cầu hôn tháng 9 - Giảm 10% cho nhẫn cầu hôn kim cương (*)

Kim cương thiên nhiên GIA giá từ 100 đến 200 triệu

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo giá từ 100 đến 200 triệu dành riên

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list 100.000.000 vnđ - 200.000.000 vnđ

Diamond

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.38*7.42*4.49

  Carat 1.5

  Color L

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2195630871

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 6.43*5.37*3.87

  Carat 1.12

  Color E

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7408569729

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 9.59*6.25*3.87

  Carat 1.51

  Color J

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2406539044

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 8.25*5.55*3.41

  Carat 1.05

  Color E

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2396804334

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.5*6.54*3.82

  Carat 1

  Color E

  Clarity VS2

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 7373407100

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.75*7.78*4.68

  Carat 1.7

  Color M

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2364159447

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.24*6.29*4.05

  Carat 1.01

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 7362425188

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 5.58*5.41*3.94

  Carat 1

  Color D

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6402491648

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 5.95*5.86*4.65

  Carat 1.51

  Color I

  Clarity I1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2406827761

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 6.63*4.94*3.58

  Carat 1.02

  Color E

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2404453642

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.04*6.07*3.93

  Carat 0.9

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 6401194952

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.33*6.38*4.01

  Carat 1

  Color E

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2387365916

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.35*6.38*3.97

  Carat 1

  Color D

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 7402321298

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 6.59*6.23*4.09

  Carat 1.5

  Color H

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 3385922807

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.44*6.48*3.94

  Carat 1.01

  Color G

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5383232208

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.38*7.42*4.49

  Carat 1.5

  Color L

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2195630871

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 6.43*5.37*3.87

  Carat 1.12

  Color E

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7408569729

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 9.59*6.25*3.87

  Carat 1.51

  Color J

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2406539044

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 8.25*5.55*3.41

  Carat 1.05

  Color E

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2396804334

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.5*6.54*3.82

  Carat 1

  Color E

  Clarity VS2

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 7373407100

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.75*7.78*4.68

  Carat 1.7

  Color M

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2364159447

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.24*6.29*4.05

  Carat 1.01

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 7362425188

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 5.58*5.41*3.94

  Carat 1

  Color D

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6402491648

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 5.95*5.86*4.65

  Carat 1.51

  Color I

  Clarity I1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2406827761

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 6.63*4.94*3.58

  Carat 1.02

  Color E

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2404453642

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.04*6.07*3.93

  Carat 0.9

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 6401194952

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.33*6.38*4.01

  Carat 1

  Color E

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2387365916

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.35*6.38*3.97

  Carat 1

  Color D

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 7402321298

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 6.59*6.23*4.09

  Carat 1.5

  Color H

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 3385922807

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.44*6.48*3.94

  Carat 1.01

  Color G

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5383232208Liên hệ

x