Nắm tay anh khi hoàng hôn xuống - Giảm 2 triệu đồng cho nhẫn cầu hôn(*)

Kim cương thiên nhiên GIA giá từ 100 đến 200 triệu

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo giá từ 100 đến 200 triệu dành riên

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list 100.000.000 vnđ - 200.000.000 vnđ

Diamond

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.7*6.75*4.26

  Carat 1.2

  Color D

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 3405569357

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.63*6.65*4.14

  Carat 1.13

  Color D

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 5403093826

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.31*6.35*4.01

  Carat 1

  Color F

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6391168032

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.38*7.42*4.49

  Carat 1.5

  Color L

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2195630871

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 7.72*5.48*3.3

  Carat 0.91

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7396188978

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 8.02*5.34*3.48

  Carat 1.51

  Color F

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 1409793903

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 6.43*5.37*3.87

  Carat 1.12

  Color E

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7408569729

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 9.2*6.63*4.13

  Carat 1.7

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6392917598

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 9.59*6.25*3.87

  Carat 1.51

  Color J

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2406539044

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 5.89*5.5*3.79

  Carat 1.02

  Color E

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2121162025

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 8.25*5.55*3.41

  Carat 1.05

  Color E

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2396804334

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.5*6.54*3.82

  Carat 1

  Color E

  Clarity VS2

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 7373407100

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.75*7.78*4.68

  Carat 1.7

  Color M

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2364159447

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 7.29*5.74*3.86

  Carat 1.5

  Color I

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2387252315

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.24*6.29*4.05

  Carat 1.01

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 7362425188

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.7*6.75*4.26

  Carat 1.2

  Color D

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 3405569357

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.63*6.65*4.14

  Carat 1.13

  Color D

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 5403093826

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.31*6.35*4.01

  Carat 1

  Color F

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6391168032

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.38*7.42*4.49

  Carat 1.5

  Color L

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2195630871

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 7.72*5.48*3.3

  Carat 0.91

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7396188978

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 8.02*5.34*3.48

  Carat 1.51

  Color F

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 1409793903

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 6.43*5.37*3.87

  Carat 1.12

  Color E

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7408569729

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 9.2*6.63*4.13

  Carat 1.7

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6392917598

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 9.59*6.25*3.87

  Carat 1.51

  Color J

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2406539044

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 5.89*5.5*3.79

  Carat 1.02

  Color E

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2121162025

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 8.25*5.55*3.41

  Carat 1.05

  Color E

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2396804334

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.5*6.54*3.82

  Carat 1

  Color E

  Clarity VS2

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 7373407100

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.75*7.78*4.68

  Carat 1.7

  Color M

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2364159447

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 7.29*5.74*3.86

  Carat 1.5

  Color I

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2387252315

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.24*6.29*4.05

  Carat 1.01

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 7362425188Liên hệ

x