GIẢM 10% TẤT CẢ VỎ NHẪN

Kim cương thiên nhiên GIA

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo dành riêng cho bạn!

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list 100.000.000 vnđ - 200.000.000 vnđ

Diamond

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.03*8.06*5.04

  Carat 2.01

  Color M

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 3395909673

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.74*6.78*4.25

  Carat 1.2

  Color I

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1407408739

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.5*6.55*3.85

  Carat 1.01

  Color D

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1408255040

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.53*6.55*3.9

  Carat 1

  Color G

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6405010115

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 8.51*6.09*4.14

  Carat 1.51

  Color H

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7371141494

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.47*6.49*3.95

  Carat 1.01

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2396539801

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.75*6.81*4.23

  Carat 1.21

  Color I

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6375602515

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.77*6.8*4.27

  Carat 1.21

  Color I

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6331365617

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.78*6.84*4.21

  Carat 1.21

  Color I

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 3395807652

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 6.74*4.73*3.31

  Carat 1

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2396916831

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.77*6.82*4.21

  Carat 1.2

  Color G

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 3385962178

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.7*6.75*4.26

  Carat 1.2

  Color D

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 3405569357

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.42*6.47*3.95

  Carat 1.01

  Color E

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6401178124

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.28*7.33*4.54

  Carat 1.51

  Color K

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2215092523

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.4*6.43*4.01

  Carat 1.01

  Color H

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7401123974

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.03*8.06*5.04

  Carat 2.01

  Color M

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 3395909673

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.74*6.78*4.25

  Carat 1.2

  Color I

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1407408739

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.5*6.55*3.85

  Carat 1.01

  Color D

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1408255040

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.53*6.55*3.9

  Carat 1

  Color G

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6405010115

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 8.51*6.09*4.14

  Carat 1.51

  Color H

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7371141494

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.47*6.49*3.95

  Carat 1.01

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2396539801

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.75*6.81*4.23

  Carat 1.21

  Color I

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6375602515

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.77*6.8*4.27

  Carat 1.21

  Color I

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6331365617

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.78*6.84*4.21

  Carat 1.21

  Color I

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 3395807652

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 6.74*4.73*3.31

  Carat 1

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2396916831

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.77*6.82*4.21

  Carat 1.2

  Color G

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 3385962178

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.7*6.75*4.26

  Carat 1.2

  Color D

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 3405569357

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.42*6.47*3.95

  Carat 1.01

  Color E

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6401178124

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.28*7.33*4.54

  Carat 1.51

  Color K

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2215092523

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.4*6.43*4.01

  Carat 1.01

  Color H

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7401123974

Giao hàng
miễn phí toàn quốc

Liên hệ

x

Giao hàng miễn phí