GIẢM 10% TẤT CẢ CÁC VỎ NHẪN

Kim cương thiên nhiên GIA

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo dành riêng cho bạn!

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list 30.000.000 vnđ - 100.000.000 vnđ

Diamond

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.02*6.13*4.05

  Carat 1

  Color I

  Clarity VS1

  Cut Good

  Fluorescent None

  GIA Report 1399692138

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.72*6.77*4.24

  Carat 1.2

  Color L

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2376862077

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.74*6.03*4.22

  Carat 1

  Color H

  Clarity VS2

  Cut Fair

  Fluorescent None

  GIA Report 6402547902

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.17*6.26*4.01

  Carat 1

  Color I

  Clarity SI1

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 5383724500

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.3*6.39*4.01

  Carat 1

  Color J

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2404707438

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.32*6.36*3.96

  Carat 1

  Color K

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2404265014

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 5.19*5.17*3.99

  Carat 1

  Color I

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1409345244

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 7.42*5.31*3.37

  Carat 1.01

  Color H

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7401574004

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.81*5.89*3.73

  Carat 0.82

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut Very Good

  Fluorescent Medium

  GIA Report 1405183336

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.53*6.57*4.1

  Carat 1.08

  Color L

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1365443899

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 5.02*5.01*3.97

  Carat 0.91

  Color E

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6265917785

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 5.97*7.16*4.16

  Carat 1.07

  Color G

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6385356557

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 8.45*5.65*3.44

  Carat 1

  Color I

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6401465472

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.16*6.19*3.89

  Carat 0.9

  Color G

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1403665947

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 5.54*5.46*3.84

  Carat 1

  Color H

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6401312587

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.02*6.13*4.05

  Carat 1

  Color I

  Clarity VS1

  Cut Good

  Fluorescent None

  GIA Report 1399692138

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.72*6.77*4.24

  Carat 1.2

  Color L

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2376862077

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.74*6.03*4.22

  Carat 1

  Color H

  Clarity VS2

  Cut Fair

  Fluorescent None

  GIA Report 6402547902

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.17*6.26*4.01

  Carat 1

  Color I

  Clarity SI1

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 5383724500

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.3*6.39*4.01

  Carat 1

  Color J

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2404707438

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.32*6.36*3.96

  Carat 1

  Color K

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2404265014

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 5.19*5.17*3.99

  Carat 1

  Color I

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1409345244

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 7.42*5.31*3.37

  Carat 1.01

  Color H

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7401574004

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.81*5.89*3.73

  Carat 0.82

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut Very Good

  Fluorescent Medium

  GIA Report 1405183336

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.53*6.57*4.1

  Carat 1.08

  Color L

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1365443899

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 5.02*5.01*3.97

  Carat 0.91

  Color E

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6265917785

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 5.97*7.16*4.16

  Carat 1.07

  Color G

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6385356557

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 8.45*5.65*3.44

  Carat 1

  Color I

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6401465472

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.16*6.19*3.89

  Carat 0.9

  Color G

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1403665947

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 5.54*5.46*3.84

  Carat 1

  Color H

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6401312587Liên hệ

x