Khuyến mãi nhẫn cầu hôn tháng 9 - Giảm 10% cho nhẫn cầu hôn kim cương (*)

Kim cương thiên nhiên GIA giá từ 30 đến 100 triệu

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo giá từ 30 đến 100 triệu dành riêng

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list 30.000.000 vnđ - 100.000.000 vnđ

Diamond

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.99*5.45*3.18

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6421098917

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 6.33*4.29*2.81

  Carat 0.5

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1417764372

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.62*5.5*3.3

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7426511284

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 5.11*4.06*2.84

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6411511904

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.79*5.45*3.23

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1423105705

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 5.04*3.87*2.64

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6415115580

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 5.94*4.43*2.86

  Carat 0.5

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1423263929

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 5.94*4.36*2.92

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6422188426

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 6.73*4.21*2.54

  Carat 0.5

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6425188193

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 6.67*4.43*2.6

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6224231253

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 6.09*4.56*2.77

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2426595748

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.7*5.64*3.28

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6405258850

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 6.71*4.34*2.6

  Carat 0.5

  Color H

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6421069322

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 4.91*3.91*2.78

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7428703962

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 4.75*4.14*3.01

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5413547628

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.99*5.45*3.18

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6421098917

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 6.33*4.29*2.81

  Carat 0.5

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1417764372

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.62*5.5*3.3

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7426511284

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 5.11*4.06*2.84

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6411511904

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.79*5.45*3.23

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1423105705

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 5.04*3.87*2.64

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6415115580

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 5.94*4.43*2.86

  Carat 0.5

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1423263929

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 5.94*4.36*2.92

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6422188426

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 6.73*4.21*2.54

  Carat 0.5

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6425188193

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 6.67*4.43*2.6

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6224231253

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 6.09*4.56*2.77

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2426595748

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.7*5.64*3.28

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6405258850

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 6.71*4.34*2.6

  Carat 0.5

  Color H

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6421069322

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 4.91*3.91*2.78

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7428703962

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 4.75*4.14*3.01

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5413547628Liên hệ

x