Nắm tay anh khi hoàng hôn xuống - Giảm 2 triệu đồng cho nhẫn cầu hôn(*)

Kim cương thiên nhiên GIA giá từ 30 đến 100 triệu

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo giá từ 30 đến 100 triệu dành riêng

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list 30.000.000 vnđ - 100.000.000 vnđ

Diamond

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.99*5.45*3.18

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6421098917

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 6.33*4.53*2.6

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1415087560

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 6.33*4.29*2.81

  Carat 0.5

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1417764372

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 4.43*4.4*3.21

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2225113125

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 4.32*4.26*3.08

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2223107314

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 5.37*3.75*2.39

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6402888693

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 6.52*4.4*2.89

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 7428608791

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.55*5.43*3.3

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6421620419

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.58*5.49*3.34

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2394102034

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.62*5.5*3.3

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7426511284

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.59*5.52*3.31

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7401369553

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 4.31*4.15*3.14

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7421005959

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 5.11*4.06*2.84

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6411511904

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 7.2*4.74*2.58

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1428446893

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 5.28*3.95*2.79

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2416535045

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.99*5.45*3.18

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6421098917

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 6.33*4.53*2.6

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1415087560

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 6.33*4.29*2.81

  Carat 0.5

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1417764372

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 4.43*4.4*3.21

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2225113125

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 4.32*4.26*3.08

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2223107314

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 5.37*3.75*2.39

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6402888693

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 6.52*4.4*2.89

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 7428608791

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.55*5.43*3.3

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6421620419

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.58*5.49*3.34

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2394102034

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.62*5.5*3.3

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7426511284

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.59*5.52*3.31

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7401369553

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 4.31*4.15*3.14

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7421005959

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 5.11*4.06*2.84

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6411511904

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 7.2*4.74*2.58

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1428446893

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 5.28*3.95*2.79

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2416535045Liên hệ

x