GIẢM 10% TẤT CẢ VỎ NHẪN

Kim cương thiên nhiên GIA

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo dành riêng cho bạn!

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Princess

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 12.51*12.01*7.55

  Carat 9.05

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 113249842

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 9.33*9.27*6.74

  Carat 5.02

  Color I

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5171349393

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 9.36*9.35*6.89

  Carat 5.03

  Color H

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2396479667

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 9.35*9.31*6.84

  Carat 5.05

  Color E

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1192392791

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 9.31*9.25*6.78

  Carat 5.15

  Color E

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6193253307

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 9.69*9.31*6.81

  Carat 5.02

  Color J

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2215402021

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 9.61*9.56*6.93

  Carat 5.52

  Color J

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6385956130

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 8.92*8.79*6.31

  Carat 4.01

  Color F

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2367929473

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 10.56*10.02*6.97

  Carat 6.01

  Color J

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent Very Stron

  GIA Report 2116245075

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 8.44*8.25*5.84

  Carat 3.24

  Color E

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1152838660

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 9.23*8.79*6.22

  Carat 3.85

  Color I

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2195132233

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 7.59*7.58*5.76

  Carat 3.01

  Color G

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 3385849558

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 9.7*9.41*6.82

  Carat 5.02

  Color L

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1325650565

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 7.73*7.62*5.55

  Carat 3.02

  Color D

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1192063560

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 9.74*9.33*6.9

  Carat 5.02

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6203810373

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 12.51*12.01*7.55

  Carat 9.05

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 113249842

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 9.33*9.27*6.74

  Carat 5.02

  Color I

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5171349393

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 9.36*9.35*6.89

  Carat 5.03

  Color H

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2396479667

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 9.35*9.31*6.84

  Carat 5.05

  Color E

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1192392791

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 9.31*9.25*6.78

  Carat 5.15

  Color E

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6193253307

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 9.69*9.31*6.81

  Carat 5.02

  Color J

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2215402021

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 9.61*9.56*6.93

  Carat 5.52

  Color J

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6385956130

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 8.92*8.79*6.31

  Carat 4.01

  Color F

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2367929473

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 10.56*10.02*6.97

  Carat 6.01

  Color J

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent Very Stron

  GIA Report 2116245075

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 8.44*8.25*5.84

  Carat 3.24

  Color E

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1152838660

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 9.23*8.79*6.22

  Carat 3.85

  Color I

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2195132233

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 7.59*7.58*5.76

  Carat 3.01

  Color G

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 3385849558

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 9.7*9.41*6.82

  Carat 5.02

  Color L

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1325650565

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 7.73*7.62*5.55

  Carat 3.02

  Color D

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1192063560

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 9.74*9.33*6.9

  Carat 5.02

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6203810373

Giao hàng
miễn phí toàn quốc

Liên hệ

x

Giao hàng miễn phí