GIẢM 10% TẤT CẢ VỎ NHẪN

Kim cương thiên nhiên GIA

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo dành riêng cho bạn!

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Oval

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 18.64*12.08*6.91

  Carat 10.02

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6217715873

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.85*9.48*5.94

  Carat 5.13

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6214579712

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.38*9.52*6

  Carat 5.05

  Color F

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6214561999

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.09*9.49*6.22

  Carat 5.01

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5211396737

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 16.9*11.8*6.98

  Carat 10.02

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2175007942

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.62*9.3*6.24

  Carat 5.01

  Color F

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5376618880

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 14.3*10.97*7.51

  Carat 8.04

  Color I

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6214949831

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.6*9.73*5.98

  Carat 5.01

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2211854955

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 12.99*8.98*6.09

  Carat 5.02

  Color E

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 16271971

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.55*8.96*5.94

  Carat 5.03

  Color G

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6204692940

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.46*9.45*6.03

  Carat 5.02

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1385897480

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.5*9.75*5.97

  Carat 5.02

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2211921903

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 17.62*10.17*6.29

  Carat 8.24

  Color K

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2181861163

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 12.72*9.56*6.13

  Carat 5.01

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6213750919

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.71*9.65*6.05

  Carat 5.02

  Color I

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2408204630

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 18.64*12.08*6.91

  Carat 10.02

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6217715873

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.85*9.48*5.94

  Carat 5.13

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6214579712

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.38*9.52*6

  Carat 5.05

  Color F

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6214561999

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.09*9.49*6.22

  Carat 5.01

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5211396737

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 16.9*11.8*6.98

  Carat 10.02

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2175007942

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.62*9.3*6.24

  Carat 5.01

  Color F

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5376618880

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 14.3*10.97*7.51

  Carat 8.04

  Color I

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6214949831

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.6*9.73*5.98

  Carat 5.01

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2211854955

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 12.99*8.98*6.09

  Carat 5.02

  Color E

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 16271971

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.55*8.96*5.94

  Carat 5.03

  Color G

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6204692940

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.46*9.45*6.03

  Carat 5.02

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1385897480

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.5*9.75*5.97

  Carat 5.02

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2211921903

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 17.62*10.17*6.29

  Carat 8.24

  Color K

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2181861163

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 12.72*9.56*6.13

  Carat 5.01

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6213750919

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.71*9.65*6.05

  Carat 5.02

  Color I

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2408204630

Giao hàng
miễn phí toàn quốc

Liên hệ

x

Giao hàng miễn phí