GIẢM 10% TẤT CẢ VỎ NHẪN

Kim cương thiên nhiên GIA

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo dành riêng cho bạn!

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list 0-30.000.000 vnđ - .000.000 vnđ

Diamond

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.02*6.06*3.64

  Carat 0.8

  Color D

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1385771967

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.02*6.05*3.6

  Carat 0.8

  Color D

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5373822988

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.02*6.04*3.64

  Carat 0.79

  Color D

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5396834838

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.06*6.09*3.65

  Carat 0.8

  Color D

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6392654475

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.02*6.05*3.5

  Carat 0.75

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2396581306

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.99*6.02*3.67

  Carat 0.8

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1388248965

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.05*6.07*3.58

  Carat 0.8

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6214790861

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.02*6.04*3.67

  Carat 0.8

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2396027541

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6*6.05*3.68

  Carat 0.8

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5393745100

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.02*6.05*3.62

  Carat 0.8

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6391970870

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.88*5.91*3.69

  Carat 0.8

  Color D

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 5182326545

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.95*5.98*3.7

  Carat 0.8

  Color D

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 7356596528

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6*6.04*3.6

  Carat 0.8

  Color D

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent Very Stron

  GIA Report 7371501043

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6*6.02*3.62

  Carat 0.78

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7403008612

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6*6.05*3.58

  Carat 0.8

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1405027477

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.02*6.06*3.64

  Carat 0.8

  Color D

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1385771967

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.02*6.05*3.6

  Carat 0.8

  Color D

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5373822988

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.02*6.04*3.64

  Carat 0.79

  Color D

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5396834838

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.06*6.09*3.65

  Carat 0.8

  Color D

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6392654475

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.02*6.05*3.5

  Carat 0.75

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2396581306

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.99*6.02*3.67

  Carat 0.8

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1388248965

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.05*6.07*3.58

  Carat 0.8

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6214790861

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.02*6.04*3.67

  Carat 0.8

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2396027541

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6*6.05*3.68

  Carat 0.8

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5393745100

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.02*6.05*3.62

  Carat 0.8

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6391970870

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.88*5.91*3.69

  Carat 0.8

  Color D

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 5182326545

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.95*5.98*3.7

  Carat 0.8

  Color D

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 7356596528

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6*6.04*3.6

  Carat 0.8

  Color D

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent Very Stron

  GIA Report 7371501043

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6*6.02*3.62

  Carat 0.78

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7403008612

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6*6.05*3.58

  Carat 0.8

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1405027477

Liên hệ

x