Nhẫn cưới chung đôi - Ưu đãi 20% cho tất cả nhẫn cưới

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list SI2 - SI2

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 17.48*11.12*6.75

  Carat 8.02

  Color J

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2165660287

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.03*9.41*5.81

  Carat 5.02

  Color G

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 6197995652

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 11.1*8.7*5.73

  Carat 5.05

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1216452341

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 7.55*8.61*5.24

  Carat 2.12

  Color D

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Very Stron

  GIA Report 6402321361

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.89*7.94*5.11

  Carat 2.01

  Color E

  Clarity SI2

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 2338328770

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 10.57*6.92*4.54

  Carat 2.01

  Color D

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6217676602

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 7.92*8.32*5.09

  Carat 2

  Color G

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2404813628

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 7.19*6.79*4.94

  Carat 2.02

  Color G

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 3375071116

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 9.22*7.02*4.17

  Carat 1.69

  Color E

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6351490534

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 7.2*6.9*5.05

  Carat 2.01

  Color J

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5406900456

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 6.98*6.77*5.08

  Carat 2.01

  Color J

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6402802930

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.32*7.36*4.5

  Carat 1.5

  Color E

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1377695174

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 7.96*5.4*3.69

  Carat 1.53

  Color E

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6265530704

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 5.9*5.85*4.62

  Carat 1.5

  Color D

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 7401756538

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 6.01*5.98*4.49

  Carat 1.5

  Color H

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 7401309814

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 17.48*11.12*6.75

  Carat 8.02

  Color J

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2165660287

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.03*9.41*5.81

  Carat 5.02

  Color G

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 6197995652

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 11.1*8.7*5.73

  Carat 5.05

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1216452341

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 7.55*8.61*5.24

  Carat 2.12

  Color D

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Very Stron

  GIA Report 6402321361

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.89*7.94*5.11

  Carat 2.01

  Color E

  Clarity SI2

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 2338328770

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 10.57*6.92*4.54

  Carat 2.01

  Color D

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6217676602

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 7.92*8.32*5.09

  Carat 2

  Color G

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2404813628

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 7.19*6.79*4.94

  Carat 2.02

  Color G

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 3375071116

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 9.22*7.02*4.17

  Carat 1.69

  Color E

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6351490534

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 7.2*6.9*5.05

  Carat 2.01

  Color J

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5406900456

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 6.98*6.77*5.08

  Carat 2.01

  Color J

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6402802930

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.32*7.36*4.5

  Carat 1.5

  Color E

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1377695174

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 7.96*5.4*3.69

  Carat 1.53

  Color E

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6265530704

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 5.9*5.85*4.62

  Carat 1.5

  Color D

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 7401756538

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 6.01*5.98*4.49

  Carat 1.5

  Color H

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 7401309814Liên hệ

x