GIẢM 10% TẤT CẢ CÁC VỎ NHẪN

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list VS1 - VS1

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.38*12.41*7.47

  Carat 7.03

  Color I

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7361114351

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.04*11.1*6.79

  Carat 5.15

  Color G

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6213693086

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.92*13.94*8.55

  Carat 10.12

  Color M

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6361715995

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 11.88*8.22*5.27

  Carat 5.01

  Color G

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6214866873

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 10*10*6.49

  Carat 5.17

  Color G

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2195921341

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.74*11.81*7.16

  Carat 6.13

  Color I

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6402718468

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.3*10.34*6.38

  Carat 4.26

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5403718466

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.04*9.49*6.1

  Carat 5.03

  Color I

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5212693684

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 10.31*8.07*5.85

  Carat 5.03

  Color G

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 1216636265

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.84*10.92*6.85

  Carat 5.01

  Color I

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5211962574

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.27*11.36*6.88

  Carat 5.38

  Color I

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1216205032

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.93*10.02*6.27

  Carat 3.9

  Color G

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1409194329

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.19*11.27*6.99

  Carat 5.42

  Color J

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7398825643

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.38*8.33*3.67

  Carat 3.02

  Color E

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 1397511921

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.47*9.48*5.69

  Carat 3.14

  Color D

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215892292

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.38*12.41*7.47

  Carat 7.03

  Color I

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7361114351

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.04*11.1*6.79

  Carat 5.15

  Color G

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6213693086

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.92*13.94*8.55

  Carat 10.12

  Color M

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6361715995

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 11.88*8.22*5.27

  Carat 5.01

  Color G

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6214866873

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 10*10*6.49

  Carat 5.17

  Color G

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2195921341

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.74*11.81*7.16

  Carat 6.13

  Color I

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6402718468

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.3*10.34*6.38

  Carat 4.26

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5403718466

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.04*9.49*6.1

  Carat 5.03

  Color I

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5212693684

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 10.31*8.07*5.85

  Carat 5.03

  Color G

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 1216636265

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.84*10.92*6.85

  Carat 5.01

  Color I

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5211962574

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.27*11.36*6.88

  Carat 5.38

  Color I

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1216205032

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.93*10.02*6.27

  Carat 3.9

  Color G

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1409194329

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.19*11.27*6.99

  Carat 5.42

  Color J

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7398825643

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.38*8.33*3.67

  Carat 3.02

  Color E

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 1397511921

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.47*9.48*5.69

  Carat 3.14

  Color D

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215892292Liên hệ

x