Nhẫn cưới chung đôi - Ưu đãi 20% cho tất cả nhẫn cưới

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list VS1 - VS1

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.02*9.08*5.66

  Carat 2.91

  Color H

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2314416831

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.36*8.46*5.45

  Carat 2.5

  Color H

  Clarity VS1

  Cut Very Good

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5221048260

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.67*7.73*4.85

  Carat 1.8

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1378891643

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.59*7.63*4.77

  Carat 1.7

  Color E

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1395479142

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.73*7.87*5.04

  Carat 2

  Color I

  Clarity VS1

  Cut Very Good

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5211427060

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.22*8.25*4.92

  Carat 2.02

  Color J

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2407060066

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.11*7.16*4.52

  Carat 1.42

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6391035054

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 7.62*5.9*4.09

  Carat 1.5

  Color F

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2376401255

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 6.86*6.86*5.04

  Carat 2.01

  Color K

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6342791210

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 6.49*6.17*4.47

  Carat 1.51

  Color H

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2376699650

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.34*6.39*3.96

  Carat 1

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1403879009

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 6.57*6.33*4.45

  Carat 1.61

  Color I

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6391092629

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.44*6.48*3.94

  Carat 1.01

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1375981950

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.34*6.38*3.97

  Carat 1

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7381623686

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.45*6.49*3.88

  Carat 1

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1216999235

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.02*9.08*5.66

  Carat 2.91

  Color H

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2314416831

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.36*8.46*5.45

  Carat 2.5

  Color H

  Clarity VS1

  Cut Very Good

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5221048260

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.67*7.73*4.85

  Carat 1.8

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1378891643

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.59*7.63*4.77

  Carat 1.7

  Color E

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1395479142

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.73*7.87*5.04

  Carat 2

  Color I

  Clarity VS1

  Cut Very Good

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5211427060

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.22*8.25*4.92

  Carat 2.02

  Color J

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2407060066

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.11*7.16*4.52

  Carat 1.42

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6391035054

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 7.62*5.9*4.09

  Carat 1.5

  Color F

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2376401255

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 6.86*6.86*5.04

  Carat 2.01

  Color K

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6342791210

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 6.49*6.17*4.47

  Carat 1.51

  Color H

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2376699650

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.34*6.39*3.96

  Carat 1

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1403879009

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 6.57*6.33*4.45

  Carat 1.61

  Color I

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6391092629

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.44*6.48*3.94

  Carat 1.01

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1375981950

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.34*6.38*3.97

  Carat 1

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7381623686

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.45*6.49*3.88

  Carat 1

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1216999235Liên hệ

x