GIẢM 10% TẤT CẢ CÁC VỎ NHẪN

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list VVS2 - VVS2

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.36*9.43*5.91

  Carat 5.01

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6213411763

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.13*10.2*6.34

  Carat 4.03

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2404416497

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 11.29*8.02*5.06

  Carat 3.01

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2386480958

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.94*10.99*6.92

  Carat 5.16

  Color M

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2211875686

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.73*8.77*5.36

  Carat 2.5

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6217721481

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.71*9.78*6

  Carat 3.5

  Color K

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2376947420

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 7.91*8.74*5.19

  Carat 2.07

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6401665165

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.68*7.82*5.12

  Carat 2

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut Good

  Fluorescent None

  GIA Report 6381427778

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.82*7.88*4.72

  Carat 1.8

  Color E

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6392994593

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.8*7.86*5.08

  Carat 2.01

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 7391428759

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 9.8*7.22*4.47

  Carat 2.01

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1373030848

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.63*8.7*5.43

  Carat 2.5

  Color J

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6401662453

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 13.08*6.33*3.61

  Carat 1.71

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1403104452

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.11*8.16*5.01

  Carat 2.02

  Color H

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 7393995845

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 9.37*6.83*4.77

  Carat 3.01

  Color K

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2387256985

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.36*9.43*5.91

  Carat 5.01

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6213411763

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.13*10.2*6.34

  Carat 4.03

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2404416497

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 11.29*8.02*5.06

  Carat 3.01

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2386480958

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.94*10.99*6.92

  Carat 5.16

  Color M

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2211875686

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.73*8.77*5.36

  Carat 2.5

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6217721481

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.71*9.78*6

  Carat 3.5

  Color K

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2376947420

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 7.91*8.74*5.19

  Carat 2.07

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6401665165

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.68*7.82*5.12

  Carat 2

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut Good

  Fluorescent None

  GIA Report 6381427778

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.82*7.88*4.72

  Carat 1.8

  Color E

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6392994593

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.8*7.86*5.08

  Carat 2.01

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 7391428759

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 9.8*7.22*4.47

  Carat 2.01

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1373030848

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.63*8.7*5.43

  Carat 2.5

  Color J

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6401662453

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 13.08*6.33*3.61

  Carat 1.71

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1403104452

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.11*8.16*5.01

  Carat 2.02

  Color H

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 7393995845

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 9.37*6.83*4.77

  Carat 3.01

  Color K

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2387256985Liên hệ

x