Sắm combo, thêm ưu đãi - Giảm 10% + Tặng thêm 2 triệu đồng cho nhẫn cầu hôn (*)

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list VVS2 - VVS2

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.88*7.93*4.72

  Carat 1.81

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 7381476812

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.68*7.72*4.83

  Carat 1.78

  Color E

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6385396236

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 6.83*7.88*4.34

  Carat 1.5

  Color F

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6402444854

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.56*7.61*4.82

  Carat 1.7

  Color I

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6392791270

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.34*6.39*3.98

  Carat 1

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2386489459

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.38*6.43*4.01

  Carat 1.02

  Color E

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7366684780

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.62*6.67*4.17

  Carat 1.14

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2386380593

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.38*6.42*3.99

  Carat 1.01

  Color F

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5396616619

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.44*6.47*4

  Carat 1.02

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6392497238

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.43*6.45*4.05

  Carat 1.03

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2396231470

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.32*6.37*3.98

  Carat 1.01

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1398969858

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.32*6.41*3.98

  Carat 1

  Color F

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 3415054332

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.6*6.66*4.17

  Carat 1.14

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 1383410677

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 6.52*6.17*4.45

  Carat 1.53

  Color I

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6381368055

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.45*6.5*4.06

  Carat 1.05

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 7381849361

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.88*7.93*4.72

  Carat 1.81

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 7381476812

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.68*7.72*4.83

  Carat 1.78

  Color E

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6385396236

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 6.83*7.88*4.34

  Carat 1.5

  Color F

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6402444854

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.56*7.61*4.82

  Carat 1.7

  Color I

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6392791270

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.34*6.39*3.98

  Carat 1

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2386489459

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.38*6.43*4.01

  Carat 1.02

  Color E

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7366684780

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.62*6.67*4.17

  Carat 1.14

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2386380593

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.38*6.42*3.99

  Carat 1.01

  Color F

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5396616619

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.44*6.47*4

  Carat 1.02

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6392497238

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.43*6.45*4.05

  Carat 1.03

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2396231470

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.32*6.37*3.98

  Carat 1.01

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1398969858

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.32*6.41*3.98

  Carat 1

  Color F

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 3415054332

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.6*6.66*4.17

  Carat 1.14

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 1383410677

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 6.52*6.17*4.45

  Carat 1.53

  Color I

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6381368055

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.45*6.5*4.06

  Carat 1.05

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 7381849361Liên hệ

x