GIẢM 10% TẤT CẢ CÁC VỎ NHẪN

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list G - G

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.27*13.37*8.27

  Carat 9.22

  Color G

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6214134812

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.3*13.36*7.99

  Carat 8.54

  Color G

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2213176905

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.92*12.94*7.84

  Carat 8.05

  Color G

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6207823160

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 12.51*12.01*7.55

  Carat 9.05

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 113249842

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 12.51*12.01*7.55

  Carat 9.05

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1132498427

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 12.69*12.35*8.32

  Carat 10.29

  Color G

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2165021681

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.15*12.21*7.61

  Carat 7.02

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6355297381

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.52*11.61*7.24

  Carat 6.07

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1393185144

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.44*13.48*3.89

  Carat 9.46

  Color G

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2205532743

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.4*11.44*7.11

  Carat 5.75

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut Very Good

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1182776070

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.94*11.01*6.8

  Carat 5.05

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215866149

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.27*11.31*7

  Carat 5.53

  Color G

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2225052717

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.36*9.43*5.91

  Carat 5.01

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6213411763

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.04*11.1*6.79

  Carat 5.15

  Color G

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6213693086

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 11.88*8.22*5.27

  Carat 5.01

  Color G

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6214866873

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.27*13.37*8.27

  Carat 9.22

  Color G

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6214134812

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.3*13.36*7.99

  Carat 8.54

  Color G

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2213176905

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.92*12.94*7.84

  Carat 8.05

  Color G

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6207823160

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 12.51*12.01*7.55

  Carat 9.05

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 113249842

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 12.51*12.01*7.55

  Carat 9.05

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1132498427

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 12.69*12.35*8.32

  Carat 10.29

  Color G

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2165021681

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.15*12.21*7.61

  Carat 7.02

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6355297381

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.52*11.61*7.24

  Carat 6.07

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1393185144

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.44*13.48*3.89

  Carat 9.46

  Color G

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2205532743

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.4*11.44*7.11

  Carat 5.75

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut Very Good

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1182776070

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.94*11.01*6.8

  Carat 5.05

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215866149

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.27*11.31*7

  Carat 5.53

  Color G

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2225052717

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.36*9.43*5.91

  Carat 5.01

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6213411763

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.04*11.1*6.79

  Carat 5.15

  Color G

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6213693086

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 11.88*8.22*5.27

  Carat 5.01

  Color G

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6214866873Liên hệ

x