GIẢM 10% TẤT CẢ VỎ NHẪN

Kim cương thiên nhiên GIA

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo dành riêng cho bạn!

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Asscher

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list 0-30.000.000 vnđ - 30-100.000.000 vnđ

Diamond

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 4.23*4.22*2.92

  Carat 0.48

  Color F

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5396057532

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 5.45*5.44*3.86

  Carat 1.03

  Color M

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6382123653

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 4.23*4.22*2.62

  Carat 0.4

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7398039365

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 4.07*4.02*2.7

  Carat 0.4

  Color D

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1398057834

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 4.14*4.12*2.77

  Carat 0.4

  Color D

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7391037632

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 4.07*4.04*2.74

  Carat 0.4

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2394318804

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 4.35*4.33*2.98

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7392175057

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 4.29*4.29*2.77

  Carat 0.41

  Color D

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2396058838

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 4.3*4.29*2.98

  Carat 0.49

  Color H

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 1395087732

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 4.56*4.56*2.89

  Carat 0.5

  Color G

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5396814598

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 4.09*4.09*2.8

  Carat 0.4

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1397094981

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 4.23*4.22*2.71

  Carat 0.4

  Color E

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5393058824

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 4.14*4.13*2.74

  Carat 0.4

  Color E

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7396319736

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 4.31*4.3*2.8

  Carat 0.45

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 3395057092

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 4.5*4.5*2.68

  Carat 0.46

  Color D

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 5393057039

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 4.23*4.22*2.92

  Carat 0.48

  Color F

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5396057532

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 5.45*5.44*3.86

  Carat 1.03

  Color M

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6382123653

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 4.23*4.22*2.62

  Carat 0.4

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7398039365

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 4.07*4.02*2.7

  Carat 0.4

  Color D

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1398057834

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 4.14*4.12*2.77

  Carat 0.4

  Color D

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7391037632

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 4.07*4.04*2.74

  Carat 0.4

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2394318804

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 4.35*4.33*2.98

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7392175057

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 4.29*4.29*2.77

  Carat 0.41

  Color D

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2396058838

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 4.3*4.29*2.98

  Carat 0.49

  Color H

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 1395087732

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 4.56*4.56*2.89

  Carat 0.5

  Color G

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5396814598

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 4.09*4.09*2.8

  Carat 0.4

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1397094981

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 4.23*4.22*2.71

  Carat 0.4

  Color E

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5393058824

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 4.14*4.13*2.74

  Carat 0.4

  Color E

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7396319736

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 4.31*4.3*2.8

  Carat 0.45

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 3395057092

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 4.5*4.5*2.68

  Carat 0.46

  Color D

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 5393057039

Liên hệ

x