GIẢM 10% TẤT CẢ VỎ NHẪN

Kim cương thiên nhiên GIA

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo dành riêng cho bạn!

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Marquise

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list 0-30.000.000 vnđ - 30-100.000.000 vnđ

Diamond

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 7.88*4.03*2.52

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6385791313

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 7.64*4.35*2.63

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2287907769

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 7.36*4.24*2.58

  Carat 0.45

  Color G

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6372035401

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 7.18*4.16*2.57

  Carat 0.45

  Color G

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7376067898

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 8.18*4.04*2.59

  Carat 0.5

  Color H

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 7331782661

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 8.36*3.98*2.58

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1398304355

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 7.74*3.87*2.31

  Carat 0.41

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6351111742

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 7.69*3.83*2.46

  Carat 0.42

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6391216266

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 7.51*3.92*2.49

  Carat 0.43

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2338796146

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 8.04*4.18*2.56

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 7391110964

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 8.3*3.98*2.53

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2406107974

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 7.82*4.14*2.5

  Carat 0.45

  Color E

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2296850938

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 7.47*3.89*2.39

  Carat 0.4

  Color D

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2387071434

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 8.23*4.18*2.53

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 6395740339

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 7.81*3.74*2.29

  Carat 0.39

  Color D

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1388594440

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 7.88*4.03*2.52

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6385791313

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 7.64*4.35*2.63

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2287907769

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 7.36*4.24*2.58

  Carat 0.45

  Color G

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6372035401

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 7.18*4.16*2.57

  Carat 0.45

  Color G

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7376067898

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 8.18*4.04*2.59

  Carat 0.5

  Color H

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 7331782661

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 8.36*3.98*2.58

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1398304355

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 7.74*3.87*2.31

  Carat 0.41

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6351111742

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 7.69*3.83*2.46

  Carat 0.42

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6391216266

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 7.51*3.92*2.49

  Carat 0.43

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2338796146

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 8.04*4.18*2.56

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 7391110964

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 8.3*3.98*2.53

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2406107974

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 7.82*4.14*2.5

  Carat 0.45

  Color E

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2296850938

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 7.47*3.89*2.39

  Carat 0.4

  Color D

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2387071434

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 8.23*4.18*2.53

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 6395740339

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 7.81*3.74*2.29

  Carat 0.39

  Color D

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1388594440

Liên hệ

x