Ưu đãi Kim cương đến 30%

MUA CÙNG NHẪN XINH, KIM CƯƠNG GIÁ KHÓ TIN

Từ 20/7 đến 31/7/2021, Tierra Diamond mang đến chương trình ưu đãi hấp dẫn GIẢM GIÁ ĐẾN 30% cho viên chủ GIA khi mua cùng vỏ trang sức kim cương.

Tư vấn ngay

Round-4.jpgKim cương Round, 4.5mm | D | VS2 18,900,000 ₫21,800,000 ₫
 • Mã GIA:
 • 3385060271
 • Hình dạng:
 • Round
 • Kích thước:
 • 4.5 mm
 • Màu sắc
 • D
 • Độ tinh khiết
 • VS2
 • Giác cắt
 • 3EX
 • Phát quang
 • None

Emerald-5.jpg Kim cương Emerald, 5.4mm | E | VVS1 20,900,000 ₫33,500,000 ₫
 • Mã GIA:
 • 6362536124
 • Hình dạng:
 • Emerald
 • Kích thước:
 • 5.4 mm
 • Màu sắc
 • E
 • Độ tinh khiết
 • VVS1
 • Giác cắt
 • -
 • Phát quang
 • None

Kim cương Round, 4.5mm | D | VVS2 20,900,000 ₫24,800,000 ₫
 • Mã GIA:
 • 7386295943
 • Hình dạng:
 • Round
 • Kích thước:
 • 4.5mm
 • Màu sắc
 • D
 • Độ tinh khiết
 • VVS2
 • Giác cắt
 • 3EX
 • Phát quang
 • None

Kim cương Oval, 6.3mm | E | VS1 32,900,000 ₫39,000,000 ₫
 • Mã GIA:
 • 2215583472
 • Hình dạng:
 • Oval
 • Kích thước:
 • 6.3mm
 • Màu sắc
 • E
 • Độ tinh khiết
 • VS1
 • Giác cắt
 • -
 • Phát quang
 • None

Heart-5.jpgKim cương Heart, 5.4mm | D | VS1 33,500,000 ₫41,000,000 ₫
 • Mã GIA:
 • 1375705825
 • Hình dạng:
 • Heart
 • Kích thước:
 • 5.4 mm
 • Màu sắc
 • D
 • Độ tinh khiết
 • VS1
 • Giác cắt
 • -
 • Phát quang
 • Medium

Princess-4.jpgKim cương Princess, 4.5mm | D | IF 39,900,000 ₫50,400,000 ₫
 • Mã GIA:
 • 2387067554
 • Hình dạng:
 • Princess
 • Kích thước:
 • 4.5 mm
 • Màu sắc
 • D
 • Độ tinh khiết
 • IF
 • Giác cắt
 • -
 • Phát quang
 • Faint

Emerald-6.3.jpgKim cương Emerald, 6.3mm | D | VS2 45,000,000 ₫58,000,000 ₫
 • Mã GIA:
 • 1379603475
 • Hình dạng:
 • Emerald
 • Kích thước:
 • 6.3 mm
 • Màu sắc
 • D
 • Độ tinh khiết
 • VS2
 • Giác cắt
 • -
 • Phát quang
 • Strong

Round-5.4 F.jpgKim cương Round, 5.4mm | F | VS2 49,900,000 ₫56,000,000 ₫
 • Mã GIA:
 • 5386364979
 • Hình dạng:
 • Round
 • Kích thước:
 • 5.4 mm
 • Màu sắc
 • F
 • Độ tinh khiết
 • VS2
 • Giác cắt
 • 3EX
 • Phát quang
 • None

Kim cương Round, 5,4mm | D | VVS2 51,900,000 ₫57,000,000 ₫
 • Mã GIA:
 • 6382558495
 • Hình dạng:
 • Round
 • Kích thước:
 • 5.4mm
 • Màu sắc
 • D
 • Độ tinh khiết
 • VVS2
 • Giác cắt
 • 3EX
 • Phát quang
 • Very Strong

Kim cương Round, 5.4mm | D | VVS2 52,900,000 ₫58,500,000 ₫
 • Mã GIA:
 • 5386465902
 • Hình dạng:
 • Round
 • Kích thước:
 • 5.4mm
 • Màu sắc
 • D
 • Độ tinh khiết
 • VVS2
 • Giác cắt
 • 3EX
 • Phát quang
 • Strong

Round5.4 E.jpgKim cương Round, 5.4mm | E | VVS2 58,000,000 ₫66,500,000 ₫
 • Mã GIA:
 • 6375750812
 • Hình dạng:
 • Round
 • Kích thước:
 • 5.4 mm
 • Màu sắc
 • E
 • Độ tinh khiết
 • VVS2
 • Giác cắt
 • 3EX
 • Phát quang
 • None

Princess-5.jpgKim cương Princess, 5.0mm | E | VVS1 59,900,000 ₫82,000,000 ₫
 • Mã GIA:
 • 1335814998
 • Hình dạng:
 • Princess
 • Kích thước:
 • 5.0 mm
 • Màu sắc
 • E
 • Độ tinh khiết
 • VVS1
 • Giác cắt
 • -
 • Phát quang
 • None

Round-5.4 D.jpgKim cương Round, 5.4mm | D | IF 69,000,000 ₫81,000,000 ₫
 • Mã GIA:
 • 1383194885
 • Hình dạng:
 • Round
 • Kích thước:
 • 5.4 mm
 • Màu sắc
 • D
 • Độ tinh khiết
 • IF
 • Giác cắt
 • 3EX
 • Phát quang
 • Strong

Kim cương Round, 5.4mm | D | VVS1 79,900,000 ₫84,000,000 ₫
 • Mã GIA:
 • 7352158747
 • Hình dạng:
 • Round
 • Kích thước:
 • 5.4mm
 • Màu sắc
 • D
 • Độ tinh khiết
 • VVS1
 • Giác cắt
 • 3EX
 • Phát quang
 • None

Kim cương Heart, 6.3mm | D | VVS2 79,900,000 ₫92,000,000 ₫
 • Mã GIA:
 • 5212754925
 • Hình dạng:
 • Heart
 • Kích thước:
 • 6.3mm
 • Màu sắc
 • D
 • Độ tinh khiết
 • VVS2
 • Giác cắt
 • -
 • Phát quang
 • None

Kim cương Emerald, 6.8mm | D | VVS1 90,000,000 ₫108,000,000 ₫
 • Mã GIA:
 • 6382453219
 • Hình dạng:
 • Emerald
 • Kích thước:
 • 6.8mm
 • Màu sắc
 • D
 • Độ tinh khiết
 • VVS1
 • Giác cắt
 • -
 • Phát quang
 • Faint

Kim cương Princess, 5.4mm | E | VS1 99,000,000 ₫120,000,000 ₫
 • Mã GIA:
 • 1378825848
 • Hình dạng:
 • Princess
 • Kích thước:
 • 5.4mm
 • Màu sắc
 • E
 • Độ tinh khiết
 • VS1
 • Giác cắt
 • -
 • Phát quang
 • Medium

Kim cương Round, 5.4mm | D | FL 102,000,000 ₫108,000,000 ₫
 • Mã GIA:
 • 1377266968
 • Hình dạng:
 • Round
 • Kích thước:
 • 5.4mm
 • Màu sắc
 • D
 • Độ tinh khiết
 • FL
 • Giác cắt
 • 3EX
 • Phát quang
 • None

Kim cương Round, 6.0mm | F | VS1 102,900,000 ₫111,000,000 ₫
 • Mã GIA:
 • 2368030289
 • Hình dạng:
 • Round
 • Kích thước:
 • 6.0mm
 • Màu sắc
 • F
 • Độ tinh khiết
 • VS1
 • Giác cắt
 • 3EX
 • Phát quang
 • None

Round-6.3 G.jpg Kim cương Round, 6.3mm | G | SI1 105,000,000 ₫115,000,000 ₫
 • Mã GIA:
 • 7346809561
 • Hình dạng:
 • Round
 • Kích thước:
 • 6.3mm
 • Màu sắc
 • G
 • Độ tinh khiết
 • SI1
 • Giác cắt
 • 3EX
 • Phát quang
 • None

Heart-6.jpgKim cương Heart, 6.9mm | D | VSS2 125,000,000 ₫157,000,000 ₫
 • Mã GIA:
 • 6382101508
 • Hình dạng:
 • Heart
 • Kích thước:
 • 6.9 mm
 • Màu sắc
 • D
 • Độ tinh khiết
 • VSS2
 • Giác cắt
 • -
 • Phát quang
 • Faint

Kim cương Round, 6.0mm | D | VVS2 136,900,000 ₫151,000,000 ₫
 • Mã GIA:
 • 5356390471
 • Hình dạng:
 • Round
 • Kích thước:
 • 6.0mm
 • Màu sắc
 • D
 • Độ tinh khiết
 • VVS2
 • Giác cắt
 • 3EX
 • Phát quang
 • None

Round.jpgKim cương Round, 6.3mm | F | VS1 149,000,000 ₫172,000,000 ₫
 • Mã GIA:
 • 6381259443
 • Hình dạng:
 • Round
 • Kích thước:
 • 6.3mm
 • Màu sắc
 • F
 • Độ tinh khiết
 • VS1
 • Giác cắt
 • 3EX
 • Phát quang
 • None

Kim cương Round, 6.3mm | D | VVS2 205,000,000 ₫215,000,000 ₫
 • Mã GIA:
 • 10897154
 • Hình dạng:
 • Round
 • Kích thước:
 • 6.3mm
 • Màu sắc
 • D
 • Độ tinh khiết
 • VVS2
 • Giác cắt
 • 3EX
 • Phát quang
 • Faint

BẢNG GIÁ KIM CƯƠNG THIÊN NHIÊN GIA

Tuyển chọn từ kho kim cương phong phú của GIA, bộ sưu tập kim cương Tierra là tập hợp những viên kim cương hảo hạng nhất, được chọn lọc kỹ lưỡng với mức giá vô cùng hấp dẫn. Tham khảo ngay để sở hữu cho mình viên kim cương ưng ý nhất.

Xem bảng giá

Liên hệ

x